Tin hoạt động

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm 9 – Viện KSND tối cao

Đăng ngày: 3/29/2021 3:50:19 PM - Lượt xem 1040

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 02/02/2021; Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 10/9/2019 của Viện KSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua đua năm 2021 và tổ chức các hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân. Sáng ngày 25/3/2021 tại Viện KSND tỉnh Bình Dương, Cụm thi đua 9 gồm có Viện KSND các tỉnh: Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và Tây Ninh, tiến hành hội nghị ký kết giao ước thi đua trong Cụm. Đồng chí Huỳnh Văn Lưu, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Cụm trưởng Cụm thi đua 9 chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí là Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Lãnh đạo Văn phòng của các đơn vị trong Cụm thi đua, tại Hội nghị các đơn vị giao ước phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ:

 

( Một số hình ảnh tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm 9 – Viện KSND tối cao )

1. Mỗi thành viên Cụm thi đua 9 tiếp tục tuyên truyền và quán triệt sâu kỹ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành kiểm sát năm 2021 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động để mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, từ đó ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu cùng các chỉ tiêu của Ngành giao.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện tốt các phong trào thi đua do Viện KSND tối cao phát động, trong đó trọng tâm là: “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

3. Thống nhất mức đóng góp kinh phí của Cụm về hỗ trợ cán bộ, công chức và người lao động trong Cụm có hoàn cảnh khó khăn nhằm cụ thể hóa các hoạt động chung của Cụm trong năm 2021.

Cũng tại Hội nghị thành viên trong Cụm đã có ý kiến đóng góp đối với các chỉ tiêu đề ra trong giao ước thi đua, đảm bảo việc ký kết thi đua bám sát hướng dẫn của Viện KSND tối cao và các Viện KSND tỉnh trong Cụm thống nhất các tiêu chí cụ thể; tổ chức các phong trào thi đua thật sự sôi nổi, hiệu quả, thiết thực để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành và của địa phương. Đồng thời thống nhất mỗi đơn vị cử 02 thành viên  tham gia đoàn kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong việc thực hiện nội dung, tiêu chí thi đua trong năm 2021.

Hồ Văn Long - VPTH

 

Bài viết liên quan

Tìm Kiếm

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Liên kết website