Tin địa phương

Phiên họp áp dụng biện pháp hành chính “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”

Đăng ngày: 3/22/2021 3:09:31 PM - Lượt xem 785

Nhằm thực hiện tốt các Nghị định của Chính phủ, Luật xử lý vi phạm hành chính và Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 07/12/2020 Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc và Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

( Ảnh KSV tham gia kiểm sát phiên họp áp dụng biện pháp hành chính )

Ngay từ tháng 12/2020 đến nay (22/3/2021), Hệ thống chính quyền và các ngành Tư pháp của huyện Tuy Phong luôn phối hợp thực hiện tốt công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”, đã hoàn thành 74 hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong xem xét, quyết định. Qua đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong đã thực hiện tốt chức năng của Ngành, đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát 100% hồ sơ đề nghị và Kiểm sát viên tham gia phát biểu 62/62 phiên họp, đạt 100%; các hồ sơ đề nghị đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo tính căn cứ pháp lý, nên Phiên họp thống nhất 100% đưa 62 người nghiện ma túy vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc tại tỉnh Bình Thuận.

Với kết quả nêu trên cho thấy các ban, ngành của huyện Tuy Phong đã tăng cường quản lý và nắm chắc hoạt động của người thường xuyên vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực an ninh, trật tự và người nghiện ma túy trên địa bàn huyện, nên có nhiều biện pháp chủ động trong công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm - phòng chống ma túy; mỗi cán bộ của các Cơ quan đã nổ lực thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của UBND huyện đã đặt ra; đưa số lượng lớn đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện đúng quy định của pháp luật; nhằm giảm dần người nghiện ma túy; góp phần làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, để đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

                                                                                       Lâm Đa Cha

Viện KSND huyện Tuy Phong

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao Giao ban liên ngành Tố tụng thị xã Lagi
(Đăng ngày: 4/26/2021 11:45:43 AM)

Tìm Kiếm

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Liên kết website