Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng
Ngày đăng: 08/06/2022 200 lượt xem

Thực hiện kế hoạch số 65-KH/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; sáng ngày 08/6/2022, tại phòng họp UBND tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tham dự Hội nghị còn có tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn của các cơ quan nêu trên.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện các quy chế phối hợp; chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

(ảnh toàn cảnh Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp về công tác)

Phát biểu biểu tham luận tại Hội nghị, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nêu rõ: 

Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kịp thời trao đổi thông tin; báo cáo với Ban Nội chính về nội dung, tiến độ cũng như kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử và quan điểm xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc. Đã chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng cùng cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo hoặc thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; các trường hợp này khi ban hành bản Cáo trạng truy tố bị can thì phải gửi một bản cho Ban Nội chính để theo dõi. Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp xử lý những vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tiêu cực thuộc diện theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo có khó khăn, vướng mắc, có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; qua đó kịp thời tham mưu, đề xuất ý kiến với Ban Nội chính để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm việc giải quyết thận trọng, chặt chẽ và có sự đồng thuận cao giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Giữa hai cơ quan cũng thường xuyên có sự trao đổi thông tin về tình hình an ninh, chính trị, những bức xúc của nhân dân, tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Trong công tác phối hợp với Ban Nội chính thực hiện rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã cử lãnh đạo Viện đồng thời là thành viên Ban Cán sự đảng, Kiểm sát viên có kinh nghiệm tham gia các đoàn công tác đầy đủ, kịp thời, đóng góp có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được như nêu trên, trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tiêu cực của các cơ quan tố tụng còn gặp phải khó khăn, vướng mắc về nhận thức và áp dụng pháp luật; nhiều vụ việc quan điểm đánh giá của các cơ quan tiến hành tố tụng còn chưa thống nhất về tội danh, chứng cứ nên thời gian giải quyết vẫn kéo dài; trong khi đó công tác hướng dẫn của liên ngành Trung ương về áp dụng pháp luật còn chậm, hiện nay chủ yếu là vận dụng các hướng dẫn của ngành dọc cấp trên. Có nhiều vụ án, vụ việc xảy ra đã lâu nên công tác thu thập tài liệu, chứng cứ, công tác giám định, định giá tài sản cũng gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết.

Để thực hiện tốt hơn nữa Quy chế phối hợp trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhận thấy cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính trong việc nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành những chủ trương, nghị quyết trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động lựa chọn, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vụ việc cần phải đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc. Chủ động phối hợp trao đổi thông tin, báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tiêu cực; trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì chủ động báo cáo Ban Nội chính để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tiêu cực, những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo theo Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(ảnh  Đ/c Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời các yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng về trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tiêu cực, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm trong các giai đoạn xác minh tin báo, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử giúp cho việc xử lý vụ án, vụ việc được nhanh chóng, kịp thời. Cần phải có quy định về trách nhiệm và chế tài xử lý đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan, trách nhiệm của người đứng đầu vì thực tế hiện nay có nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến kinh tế, tham nhũng, tiêu cực phải kéo dài thời gian giải quyết để chờ kết quả trả lời của các cơ quan chuyên môn có liên quan, việc này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, chất lượng giải quyết các vụ án, vụ việc của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến tham luận phát biểu tại Hội nghị, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện các Quy chế phối hợp, thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong dự thảo báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị. Đồng thời đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan, tổ chức đảng phải thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

HT - Phòng 1

 

14-06-2022
210 lượt xem
Chiều ngày 14/6/2022, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Dương Xuân Sơn –Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận;
07-06-2022
153 lượt xem
Sáng ngày 07/6/2022, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Khlebostroev Konstantin, sinh năm 1997 mức án 07 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo khoản 2 Điều 168 BLHS.
06-06-2022
204 lượt xem
Thực hiện Hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong các ngày từ 02 - 03/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tiến hành sơ tuyển các thí sinh có hồ sơ, nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022.
02-06-2022
216 lượt xem
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và giành tình yêu thương đối với những “chủ nhân tương lai của đất nước". Trong muôn vàn những trăn trở với “việc nước, việc nhà”, Người luôn giành một tình yêu bao la, ấm áp với thiếu niên, nhi đồng của nước nhà và căn dặn, nhắc nhủ người lớn, nhất là thầy giáo, các tổ chức đoàn thể phải quan tâm và là tấm gương cho trẻ em.
31-05-2022
281 lượt xem
Sau khi nghị án kéo dài, chiều ngày 30/5/2022, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với bị cáo Phí Văn Thành và Hồ Thị Ngọc Yến.
30-05-2022
229 lượt xem
Trước đó, vào ngày 30/12/2019, vợ chồng bà Lê Thị Q, ông Nguyễn Xuân D với vợ chồng bà Dương Thị Thái H, ông Phạm Ngọc M có ký giấy đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vợ chồng bà Q nhận 1 tỷ đồng và giao cho bà H Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Nguyễn Xuân D
Thêm mới văn bản đi nội bộ

Thêm mới văn bản đi nội bộ

Liên kết Website