Ban hành Kết luận trực tiếp Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Ngày đăng: 01/08/2022 141 lượt xem

          Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh đã tiến hành trực tiếp Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh. Đoàn Kiểm sát do đồng chí Nguyễn Tấn Lực – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

          Ngày 29/7/2022, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh, đồng chí Nguyễn Tấn Lực - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn thay mặt đoàn Kiểm sát thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát. Kết quả kiểm sát ghi nhận Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Linh đã có nhiều cố gắng trong công tác tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Đã phân công Chấp hành viên theo dõi, tổ chức thi hành án theo địa bàn từng xã, thị trấn trên toàn huyện; mở sổ thụ lý theo dõi, hồ sơ, tài liệu đầy đủ; xác minh điều kiện thi hành án, thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ thu, chi có chứng từ theo đúng nghiệp vụ kế toán của Thi hành án dân sự. Công tác thụ lý, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

( ảnh đoàn Kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án)

          Bên cạnh những ưu điểm đã nêu trên, đoàn Kiểm sát cũng đã phát hiện một số vi phạm như: Có một số hồ sơ Chi cục Thi hành án dân sự vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án; vi phạm về quyền và nghĩa vụ của đương sự; vi phạm trong việc thực hiện tác động thi hành án, ủy thác thi hành án; một số hồ sơ chưa sắp xếp, đánh dấu bút lục theo quy định. Vi phạm trong việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo như thiếu biên bản kiểm tra, xác minh trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          Để phát huy ưu điểm và kịp thời sửa chữa, khắc phục những vi phạm, tồn tại nêu trên, nhằm đảm bảo công tác thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh kiến nghị Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót đã nêu trong dự thảo kết luận.

          Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Linh thay mặt Chi cục tiếp thu kết luận, kiến nghị đối với những vi phạm cũng như những ý kiến đóng góp của Đoàn, hứa sẽ có biện pháp khắc phục trong thời gian ngắn để hoàn thành nhiệm vụ chung./.

LQT-VKSĐL

 

08-08-2022
92 lượt xem
Thực hiện Quyết định số 253/QĐ-VKS ngày 14/7/2022 của Viện trưởng Viện KSND thị xã La Gi về trực tiếp kiểm sát
08-08-2022
140 lượt xem
Việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có vai trò rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cụ thể, trong phần “Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới” tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” đã nêu rõ: “Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, không hữu khuynh hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Các cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử cần thực hiện đúng thời hạn tố tụng như luật định”.
01-08-2022
291 lượt xem
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, liên ngành các cơ quan Tư pháp – Nội chính của huyện Hàm Thuận Bắc gồm:
01-08-2022
185 lượt xem
Vào ngày 26/7/2022, liên ngành Viện kiểm sát, Công an, Tòa Án, Chi cục THADS, Thanh tra, Hạt kiểm lâm, Đồn Biên phòng Tân Thành, Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam – Hàm Thuận Bắc và Đội quản lý thị trường số đã tiến hành tổ chức Lễ ký kết 04 Quy chế liên ngành, bao gồm:
26-07-2022
217 lượt xem
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). Ngày 25/7/2022, Lãnh đạo Viện KSND huyện Hàm Tân đã tổ chức thăm, tặng quà tại 02 gia đình chính sách, thương binh, người có công tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
22-07-2022
231 lượt xem
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), sáng ngày 22/7/2022, Đồng chí Nguyễn Thị Châu- Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, đã đến thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hồng trú tại thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc.
Hướng dẫn ký số trên QLĐH

Hướng dẫn ký số trên QLĐH

Liên kết Website