Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc: Thực hiện nhiều giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh...
Ngày đăng: 16/11/2022 872 lượt xem

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc đã tổ chức tọa đàm “Thực trạng và giải pháp xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị huyện Hàm Thuận Bắc vững mạnh”.

Nội dung phát biểu tham luận tại buổi tọa đảm thể hiện: Với chức năng nhiệm vụ là thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực theo quy định của pháp luật, hàng năm chi bộ ban hành nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, cơ quan xây dựng kế hoạch và đề ra các chỉ tiêu phấn đấu. Cán bộ, Đảng viên Viện kiểm sát nhân dân huyện luôn phấn đấu, rèn luyện năm đức tính mà Bác Hồ đã dạy đối với cán bộ ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; quán triệt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – trách nhiệm, kỷ cương- thực chất, hiệu quả” theo Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện chủ trương của Đảng với sự chỉ đạo của ngành trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Lấy việc đoàn kết trong nội bộ cơ quan, gắn với đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan làm chủ đạo; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong đơn vị, đảm bảo mỗi người “giỏi một việc, biết nhiều việc”; mạnh dạn giao công việc thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cho cán bộ trẻ, mới vào ngành thực hiện nhưng không khoán trắng, có sự kèm cặp, hướng dẫn của Kiểm sát viên lâu năm, có kinh nghiệm; tổ chức việc kiểm tra chéo giữa các Kiểm sát viên trong bộ phận, kịp thời phát hiện những thiếu sót để sửa chữa kịp thời; yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên phải ghi nhật ký công việc hàng ngày để biết về nội dung, khối lượng công việc của từng người, lãnh đạo sẽ có phương pháp điều chỉnh cho phù hợp; thực hiện công khai minh bạch trong công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện tốt việc học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề hàng năm, Chi bộ đã chỉ đạo cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập theo chuyên đề;  qua học tập có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phẩm chất, đạo đức, một số cán bộ đã nhận thức và khắc phục yếu kém, hạn chế của mình. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm theo hướng dẫn của UBKT Huyện ủy.

(ảnh toàn cảnh buổi Tọa đàm)

Với số lượng cán bộ, kiểm sát viên theo biên chế được giao hàng năm (14/14 cán bộ, Kiểm sát viên, trong đó có 03 lãnh đạo là Kiểm sát viên trung cấp, 06 kiểm sát viên sơ cấp, 04 Kiểm tra viên và chuyên viên, 01 Kế toán), nhưng khối lượng công việc trung bình hàng năm khá lớn; phải kiểm sát khoảng hơn 200 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố do Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện thụ lý; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử gần 200 vụ án hình sự tại Tòa án nhân dân huyện; kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Nhà tạm giữ Công an huyện, cơ quan thi hành án dân sự huyện; kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với UBND cấp xã trong việc quản lý, giáo dục người được hưởng án treo, cải cạo không giam giữ; kiểm sát xét xử án dân sự - hành chính hàng năm khoảng 1.200 vụ do Tòa án nhân dân huyện thụ lý; ngoài ra còn kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với cơ quan Thi hành án dân sự huyện với khối lượng công việc hàng năm khoảng hơn 1.000 việc…Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị còn thường xuyên tích lũy vi phạm để ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm cũng như phòng ngừa tội phạm chung đối với nhiều cơ quan, đơn vị của địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, được các cấp, các ngành ghi nhận...

( ảnh Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Hiệp - Phó bí thư chi bộ VKS phát biểu tại buổi Tọa đàm)

Mặc dù biên chế còn khiêm tốn như đã nói ở trên, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị của toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, thời gian qua, chi bộ và cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đó là năm 2021 cơ quan đạt cờ thi đua do Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng (từ trước tới nay chưa năm nào đạt được); chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều lần tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc và xuất sắc đột xuất.

Một số bài học kinh nghiệm rút ra:

1. Chú trọng công tác chính trị, tư tưởng trong đảng viên, công chức, người lao động; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, công chức, người lao động; bám sát chức năng, nhiệm vụ được quy định của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo tổ chức thực hiện thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Chú trọng công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của tổ chức, thủ trưởng cơ quan. Tiếp tục thực hiện tích cực, có hiệu quả việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; Xây dựng kế hoạch đào tạo, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo quy trình phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành nhằm phát huy năng lực, kiến thức chuyên môn của cá nhân mang lại hiệu quả trong công tác.

3. Lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

4. Thường xuyên đổi mới, sáng tạo, trong việc xây dựng các chương trình công tác của Đảng bộ, chi bộ, bám sát giải quyết những vấn đề thiết thực, bảo đảm ngắn, gọn, dễ vận dụng thực hiện, chống hình thức. Đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với từng loại hình cơ sở.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng tạo nguồn và kết nạp đảng viên.

6. Thường xuyên quán triệt và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

7. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong hệ thống chính trị, các quy định về đạo đức công vụ và văn hóa công sở; đẩy mạnh cải cách hành chính.

8. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể theo đúng Điều lệ của các tổ chức đoàn thể; hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên.

Huỳnh Thị Ngọc Hiệp

Phó VT-Phó Bí thư chi bộ

 

 

 

 

27-11-2023
108 lượt xem
Thời gian vừa qua UBND huyện Tánh Linh đã tích cực theo dõi chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép gây thiệt hại cho nhà nước, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
23-11-2023
63 lượt xem
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-VKSHTB ngày 10/11/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, ngày 22/11/2023, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
08-11-2023
1053 lượt xem
Xem xét thẩm định tại chỗ là một trong những biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ do Tòa án thực hiện, nhằm giúp cho cơ quan tố tụng xác định chính xác diện tích, thửa đất, tài sản có tranh chấp, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.
08-11-2023
1052 lượt xem
Nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2023) gắn với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên, nhất là đối tượng thanh niên học sinh tại các trường học trên địa bàn.
06-11-2023
184 lượt xem
Nhằm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (09/11/2023), được sự cho phép của Huyện đoàn Hàm Thuận Nam, ngày 03/11/2023 vừa qua, Chi đoàn Tòa án – Viện kiểm sát cùng
03-11-2023
272 lượt xem
Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2023, vừa qua, Đoàn công tác của VKSND huyện Hàm Thuận Nam đã trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự (THAHS) tại 13 đơn vị UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website