Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày đăng: 11/01/2021 2283 lượt xem

Vào sáng ngày 11/01/2021, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phùng Bá Thắng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Viện KSND tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

 

Đ/c Nguyễn Thị Hường - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tại Hội nghị

 

Theo đó, trong năm 2020, Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên trong Đảng bộ. Các Chi bộ trực thuộc đã chú trọng đưa nội dung giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện giữ gìn đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, năng lực thực tiễn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng, Đảng ủy thường xuyên phối hợp cùng Ban cán sự đảng, thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ theo quy định. Tham gia ý kiến với Ban cán sự đảng và lãnh đạo Viện KSND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật ... đối với đảng viên và quần chúng trong phạm vi công tác cán bộ của Đảng ủy. Trong năm Đảng ủy đã cho ý kiến 07 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý và 03 trường hợp bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên. Cử 03 đồng chí đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức, 01 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, 05 đồng chí  đi bồi dưỡng kiến thức QP – AN. Công tác phát triển đảng viên mới cũng được Đảng ủy quan tâm, trong năm đã kết nạp được 02 đảng viên mới (đạt 100% chỉ tiêu đề ra); công tác bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện đúng theo kế hoạch.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn thực hiện đúng theo quy định của Đảng và của Ngành. Các đồng chí đảng viên trong đảng bộ đều đảm bảo về các tiêu chuẩn chính trị.

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành công đoàn trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân và quy chế chi tiêu nội bộ. Vận động CBCC đóng góp tiền vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, phòng chống dịch Covid 19 và tiếp tục tham gia đỡ đầu 01 gia đình  liệt sĩ ở địa phương; đóng góp số tiền 40 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình chính sách ở huyện Hàm Thuận Nam xây dựng nhà, tặng quà cho hộ đồng bào nghèo ở xã Thiện Nghiệp…

Trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 theo hướng dẫn của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khối, đồng thời triển khai đến các chi bộ để thực hiện. Trong năm Đảng ủy và UBKT không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Năm 2020, Viện KSND tỉnh được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được tặng thưởng “Cờ thi đua Chính phủ”, đang đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tặng “Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Bình Thuận”; Công đoàn được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Chi đoàn được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 01 tổ chức Đảng và 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020; trao tặng Giấy khen cho 06 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập chuyên đề năm 2020.

 

Đồng chí Phùng Bá Thắng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh trao tặng Giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

 

Bước sang năm 2021, Đảng bộ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; đăng ký và tích cực hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua do tổ chức Đảng, đoàn thể và Ngành phát động; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Hướng dẫn số 23-HD/ĐU, ngày 26/6/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức.

Tiếp tục đề cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên các chủ đề đã được học tập, quán triệt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên bám sát nội dung, hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên để cụ thể hoá cho phù hợp với tình hình của đơn vị, thực hiện có hiệu quả theo từng chủ đề hàng năm. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cam kết của cán bộ đảng viên qua học tập các chủ đề đã đăng ký từ đầu năm.

 

                                                                            HT – P1

                                                             Viện KSND tỉnh Bình Thuận

 

21-05-2021
2225 lượt xem
Ngày 19/5/2021, Đảng ủy Viện KSND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Ngọc Bích thuộc chi bộ 1, Đảng bộ Viện KSND tỉnh
09-10-2020
1287 lượt xem
Viện kiểm sát nhân dân TP.Phan Thiết – đơn vị điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-10-2020
1246 lượt xem
Học tập theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ nữ kiểm sát vượt khó, vươn lên tinh thông các khâu nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân”
09-10-2020
1555 lượt xem
“ Kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án ma túy trong 05 năm (từ ngày 01/07 /2015 đến ngày 30/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong”.
25-05-2020
1715 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Bình Thuận và Kế hoạch số 239- KH/HU
29-04-2020
933 lượt xem
Ngày 29/4/2020, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cùng toàn thể đảng viên đảng bộ Viện KSND tỉnh.
Thêm mới văn bản đi nội bộ

Thêm mới văn bản đi nội bộ

Liên kết Website