Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua 9 – Viện KSND tối cao năm 2023
Ngày đăng: 27/02/2023 334 lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2022; Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 10/9/2019 của VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua đua năm 2023 và tổ chức các hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ngày 24/02/2023 tại VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cụm thi đua 9 gồm có VKSND các tỉnh: Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Tây Ninh, tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

( ảnh toàn cảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua 9)

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Hùng, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND. Cùng dự có các đồng chí là Viện trưởng, Phó Viện trưởng, lãnh đạo Văn phòng và công chức theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên, Hội nghị cũng đã thông báo Quyết định Cụm trưởng, Cụm phó năm 2023 (VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Cụm trưởng, VKSND tỉnh Bình Thuận Cụm phó) và các đơn vị đạt thành tích Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua ngành KSND và thống nhất giao ước thi đua như sau:

1. Phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động

Phong trào ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025; Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

2. Phấn đấu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 01/3/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân; Nghị quyết số 60-NQ/BCSĐ ngày 21/11/2022 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của VKSND tối cao về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân; không để công chức, người lao động trong đơn vị vi phạm pháp luật, quy chế của Ngành; giữ gìn đoàn kết nội bộ. Lãnh đạo các đơn vị đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị. Xác định cụ thể và gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể lãnh đạo trong thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, triển khai thực hiện tốt nội dung công tác đột phá; rà soát, có kế hoạch và biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tăng cường quản lý nội bộ về mọi mặt; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra vi phạm thuộc trách nhiệm quản lý.

3. Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2023 của mỗi đơn vị. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và các Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, đặc biệt là các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch, Chương trình công tác của mỗi đơn vị thành viên đã đề ra trong năm 2023.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kịp thời, thực chất, công bằng, công khai; tạo động lực để công chức và người lao động phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền sâu rộng hình ảnh của Ngành, của người cán bộ Kiểm sát. Phát huy sức mạnh đoàn kết và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của VKSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020; Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023.

 Văn Long - VPTH

27-03-2023
83 lượt xem
Sáng ngày 27/3/2023 tại Viện KSND tỉnh Bình Thuận, đại diện Ban Chỉ đạo phong trào bảo vệ ANTQ Trung tá - Đoàn Thanh Long ( Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh tổ quốc)
27-03-2023
63 lượt xem
Ngày 24/3/2023, Khối thi đua số 9 - UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đơn vị thành viên là Viện KSND tỉnh,
26-03-2023
111 lượt xem
Sáng 24/3, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có đồng chí Trần Ngọc Phúc - Ủy viên Ban thường vụ - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Phùng Bá Thắng - Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
15-03-2023
215 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
13-03-2023
672 lượt xem
Vừa qua vào ngày 08/3/2023 , Ban nữ công; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ phối hợp cùng Công đoàn cơ sở - Viện KSND tỉnh Bình Thuận, tổ chức buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3
06-01-2023
985 lượt xem
BTO-Sáng ngày 6/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và tập thể cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp.
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website