Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023
Ngày đăng: 14/09/2023 272 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-VKSBT ngày 17/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, về kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023. Vừa qua, Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ theo quyết định số 289/QĐ-VKSBT ngày 25/8/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại đơn vị Viện KSND huyện Hàm Thuận Bắc.

Đoàn kiểm tra do Đ/c Hồ Ngọc Khánh - Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Viện KSND tỉnh Bình Thuận làm trưởng đoàn; làm việc với Đoàn kiểm tra có tập thể lãnh đạo viện, công chức và người lao động  thuộc Viện KSND huyện Hàm Thuận Bắc.

( quang cảnh Đoàn kiểm tra tại Viện KSND huyện Hàm Thuận Bắc)

Qua kiểm tra đơn vị đã chấp hành nghiêm túc quy định về thực hiện Quy chế dân chủ như: tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức; Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành công đoàn đã ký Giao ước thi đua, cam kết tạo điều kiện để công chức, người lao động yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công khai đầy đủ đến công chức, người lao động chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp trên;  Kế hoạch công tác kiểm sát; Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật; Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công, các báo cáo sơ kết, tổng kết.....Nội bộ đơn vị có sự đoàn kết, đảm bảo được tính dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động nghiệp vụ kiểm sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Cấp ủy, HĐND cùng cấp, Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của Ngành KSND. Tập trung nâng cao chất lượng các khâu công tác kiểm sát; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Việc thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác với cơ quan Nhà nước, với công dân được chú trọng, chấp hành nghiêm túc việc báo cáo kết quả công tác kiểm sát trước cấp ủy Đảng, HĐND cùng cấp và Viện kiểm sát cấp trên, trả lời đầy đủ những chất vấn, kiến nghị, yêu cầu của đại biểu HĐND và cử tri địa phương. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan tư pháp, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Chủ trì xây dựng, sơ kết và ký kết sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan trong các lĩnh vực công tác.
Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, bố trí phòng tiếp dân, niêm yết nội quy và phân công Kiểm sát viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt để tiếp công dân. Lãnh đạo viện thực hiện việc tiếp dân theo quy định của pháp luật và quy chế của Ngành.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đơn vị vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã được đoàn kiểm tra Kết luận, yêu cầu rút kinh nghiệm, nhằm thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị được giao.

N.Dũng - Viện KSND tỉnh

03-10-2023
32 lượt xem
Vừa qua Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kháng nghị số 256/QĐ-VKS ngày 14/8/2023, để xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2023/HSST
25-09-2023
146 lượt xem
Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Vừa qua, Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - Phó Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án dân sự
11-09-2023
305 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 30/8/2023 của Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Thuận về việc Tổ chức về nguồn tại Khu di tích Tỉnh ủy Bình Thuận.
30-08-2023
331 lượt xem
Thực hiện chương trình, kế hoạch Thanh tra năm 2023 của Viện KSND tỉnh Bình Thuận. Vừa qua Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 381/QĐ-VKSBT ngày 09/8/2023 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận,
30-08-2023
322 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và Kế hoạch số 69/KH-KTĐ9 ngày 31/7/2023 của Khối thi đua 9 về tổ chức Hội thao Khối thi đua 9 năm 2023
23-08-2023
356 lượt xem
Thực hiện Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án đã tiến hành trực tiếp Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam theo kế hoạch tại Nhà tạm giữ Công an thị xã La Gi.
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website