Phát huy vai trò của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân.!
Ngày đăng: 15/03/2023 759 lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022  của Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 06/01/2023 của VKSND tỉnh Bình Thuận về công tác trọng tâm năm 2023. Với phương châm công tác: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”.

Để thực hiện tốt Chỉ thị của VKSND tối cao và ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh. Thanh tra - Khiếu tố đã ban hành Chương trình và kế hoạch công tác thanh tra theo định hướng của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện tốt Nghị quyết số 60-NQ/BCSĐ ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường  kỷ luật, kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân.

( ảnh thực hiện công tác Thanh tra tại  đơn vị Viện KSND cấp huyện)

Nhằm tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, tạo chuyển biến tích cực, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đáp ứng yêu cầu của Ngành, của Nhà nước. Thanh tra - Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ sau:

     - Thanh tra theo kế hoạch: Thanh tra toàn diện các lĩnh vực công tác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, không chỉ tiến hành thanh tra khi có vi phạm mà  lựa chọn những khâu yếu, chất lượng công tác còn hạn chế để thanh tra nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém đó.

     - Thanh tra đột xuất: Tăng cường nắm bắt tình hình, xác định các dấu hiệu vi phạm để tiến hành thanh tra đột xuất về trách nhiệm của lãnh đạo, công chức viên chức, người lao động trong thực thi công vụ và tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn thư phản ánh, tố cáo.

     - Kiểm tra chấp hành kỷ luật nội vụ: Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với công chức người lao động thuộc thẩm quyền, đảm bảo kỷ luật kỷ cương luôn được chấp hành nghiêm túc.

     - Giải quyết khiếu nại tố cáo: Nhanh chóng kiểm tra, xác minh kịp thời giải quyết các đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

     - Phòng chống tham nhũng: Tham mưu lãnh đạo Viện tổ chức quán triệt nghiêm các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

     - Tăng cường công tác phối hợp giữa Thanh tra - Khiếu tố Viện KSND tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và với các phòng Nghiệp vụ để chủ động, tích cực nắm bắt các thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm về hoạt động nghiệp vụ, hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nhằm phát hiện, phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Ngành.

     - Thực hiện các cuộc thanh tra theo đúng trình tự, hướng dẫn, Quy chế, quy định về công tác thanh tra.. Sau khi tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị, ban hành kết luận một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, khách quan; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Hồ Khánh – Thanh tra _khiếu tố

 

29-11-2023
72 lượt xem
Chiều ngày 28/11/2023, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã LaGi, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã LaGi.
23-11-2023
64 lượt xem
Ngày 21/11/2023 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “ Cố ý gây thương tích”, bị cáo được đưa ra xét xử là Phạm Đức Tin
22-11-2023
58 lượt xem
Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án liên quan đến vũ khí quân dụng xảy ra tại địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2023,
21-11-2023
55 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 13-15/11/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ
21-11-2023
59 lượt xem
Vừa qua, thực hiện Quyết định 313/QĐ-VKS-P8 ngày 10/10/2023 của Viện KSND tỉnh Bình Thuận về việc kiểm sát trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án phạt tù,
21-11-2023
50 lượt xem
Trong các vụ án hình sự, vật chứng là một trong những chứng cứ quan trọng để chứng minh, buộc tội liên quan đến vụ án và làm sáng tỏ thêm các tình tiết của vụ án
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website