Quy chế mới về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân
Ngày đăng: 05/12/2023 874 lượt xem

Ngày 24/11/2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 428/QĐ-VKSTC về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Theo đó, Quyết định 428/QĐ-VKSTC đã có những điểm mới so với quy định cũ tại Quyết định 400/QĐ-VKSTC, ngày 17/11/2021 như sau:

(1) Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức vụ cao hơn

Ngoài việc đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về bổ nhiệm chức vụ theo quy định, còn phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện sau:

         1. Có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 02 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

          2. Công chức bị kỷ luật thì không bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian như sau (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật): 12 tháng đối với hình thức kỷ luật khiển trách, 30 tháng đối với hình thức kỷ luật cảnh cáo, 60 tháng đối với hình thức kỷ luật cách chức.

(2 ) Quy định cụ thể hơn về quy trình bổ nhiệm chức vụ đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

 - Tại bước 2 ngoài việc trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi công chức đang công tác về chủ trương, điều động, bổ nhiệm (người được giới thiệu phải đạt số phiếu trên 50% so với tổng số người được triệu tập; trường hợp số phiếu đạt tỷ lệ 50% (không quá bán) thì do người đứng đầu xem xét, quyết định).

- Tại bước 3 trong trường hợp công chức bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đáp ứng yêu cầu về điều động nhưng địa phương, cơ quan, đơn vị (nơi cán bộ công tác hoặc nơi tiếp nhận cán bộ) hoặc cán bộ còn có nhiều ý kiến khác nhau, chưa thống nhất thì đơn vị tham mưu về tổ chức, cán bộ tổng hợp, báo cáo đầy đủ các ý kiến và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

(3) Quy định về thời gian tiến hành thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại chức danh và kéo dài thời gian giữ chức vụ từ 60 ngày lên 90 ngày.

(4) Quy định hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Bổ sung thêm biên bản kiểm phiếu ở các bước; bỏ quy định kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với chức danh kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên sơ cấp.

(5) Quy định cụ thể quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

So với quy định cũ, đã bổ sung thêm tại các bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 Phụ lục số 01, số 02, số 3 Quy chế như sau:

- Tại bước 1, Ban cán sự đảng, lãnh đạo đơn vị Viện kiểm sát nhân dân các cấp họp thảo luận và thống nhất (bằng nghị quyết) chủ trương về cơ cấu, số lượng nhân sự đủ tiêu chuẩn điều kiện; đánh giá nhận xét đối với từng nhân sự trong quy hoạch; nhận xét, đánh giá nhân sự nổi trội.

- Tại bước 2, bước 3, bước 4 quy định về nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho một chức vụ; người nào đạt số phiếu đồng ý cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu 30% trở lên thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Tại bước 5 quy định cấp ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nơi nhân sự công tác gửi văn bản đề nghị cấp ủy có thẩm quyền kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; cấp ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gửi văn bản đến cấp ủy cấp huyện kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

(6) Quy định về điều động, luân chuyển

Được quy định thành 03 bước cụ thể. Trong đó, tại bước 2: việc trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi tập thể lãnh đạo nơi công chức đang công tác về chủ trương điều động được thể hiện bằng phiếu (Quy chế cũ không thể hiện bằng phiếu) :

- Người được giới thiệu phải đạt số phiếu trên 50% so với tổng số người được triệu tập;

- Nếu số phiếu đạt tỉ lệ 50% (không quá bán) thì do người đứng đầu xem xét, quyết định).

Quyết định 428/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày ký (24/11/2023) thay thế Quyết định số 400/QĐ-VKSTC, ngày 17/11/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

.                                                                  NTH- P15 VKSND tỉnh

 

 

16-02-2024
673 lượt xem
Vừa qua, Thực hiện công tác trực tiếp kiểm sát (TTKS) tháng 2, Đoàn công tác Viện KSND tỉnh Bình Thuận có mặt tại Trại giạm giam Thủ Đức và Huy Khiêm vào ngày mùng 2 Tết
02-02-2024
226 lượt xem
Sáng ngày 02/02/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng.
02-02-2024
237 lượt xem
Chiều ngày 01/02/2024, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-01-2024
915 lượt xem
Chiều ngày 23/01/2024, tại Trại giam Thủ Đức, Khối thi đua đua 9 - UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.
17-01-2024
172 lượt xem
Thực hiện Chương trình, Kế hoạch về tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện năm 2023 của VKSND cấp cao tại tp Hồ Chí Minh và VKSND tỉnh Bình Thuận.
04-01-2024
387 lượt xem
Sáng 04/01/2024, VKSND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2023 và triển khai công tác kiểm sát năm 2024, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Anh,
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website