Thanh tra Chuyên đề Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
Ngày đăng: 30/08/2023 333 lượt xem

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác Thanh tra năm 2023 của Viện KSND tỉnh Bình Thuận. Vừa qua Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 381/QĐ-VKSBT ngày 09/8/2023 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận, Thanh tra chuyên đề công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại Viện KSND huyện Đức Linh.

Đoàn Thanh tra do Đ/c Nguyễn Văn Cảnh – Phó Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn; Làm việc với Đoàn có tập thể Lãnh đạo, Công chức Viện KSND huyện Đức Linh. Tại buổi làm việc Đoàn đã trực tiếp nghe Lãnh đạo Viện KSND huyện Đức Linh báo cáo sơ bộ công tác quản lý chỉ đạo điều hành, tình hình an ninh trật tự tại địa phương và việc phát huy dân chủ trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành. Sau đó đoàn  kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu có liên quan.

( ảnh Đ/c Nguyễn Văn Cảnh -  Trưởng đoàn Công bố Quyết định Thanh tra)

Qua kiểm tra, về cơ bản Lãnh đạo Viện KSND huyện Đức Linh đã kịp thời phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Quy chế, quy định của Ngành đến với tất cả cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành; Thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; không để tham nhũng, tiêu cực, lãng phí xảy ra trong nội bộ cơ quan; không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công chức và người lao động về việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ngành gắn với yêu cầu phục vụ tình hình chính trị ở địa phương và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

( ảnh Đoàn Thanh tra làm việc tại Viện KSND huyện Đức linh)

         Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị vẫn còn có những tồn tại, thiếu sót đã được Đoàn Thanh tra nêu ra, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện tốt hơn nữa Công tác Quản lý chỉ đạo điều hành, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành trong thời gian tới.

       - Một là, Công tác quán triệt, triển khai các văn bản trong quản lý chỉ đạo, điều hành: Căn cứ vào Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, kế hoạch của VKSND tỉnh về công tác Kiểm sát, tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác với những chỉ tiêu nghiệp vụ, các biện pháp thực hiện, phân công cụ thể công việc cho cán bộ, công chức trong đơn vị; Quán triệt triển khai kịp thời các văn bản của Ngành cấp trên, nghiên cứu kỹ, tổng hợp nội dung và hướng dẫn, giải đáp cụ thể những vấn đề thắc mắc của cán bộ, kiểm sát viên trong công tác. Phân công người có năng lực, kinh nghiệm trong việc tổng hợp, ghi chép biên bản cuộc họp, Lãnh đạo chủ trì cuộc họp cần Kết luận, chỉ đạo công việc phải thực hiện của Công chức trong đơn vị

       - Hai là, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát: Sử dụng đồng bộ nhiều phương pháp lãnh đạo trực tiếp hoặc gián tiếp, trong đó kết hợp hài hòa các phương pháp Mệnh lệnh hành chính, phương pháp công khai dân chủ, phương pháp tâm lý, phương pháp giáo dục, thuyết phục, động viên…..; Lãnh đạo người đứng đầu phải nêu gương nhằm tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết gắn bó giữa Lãnh đạo với cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác phải lựa chọn những khâu công tác còn yếu còn hạn chế, từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá để tổ chức thực hiện.

        - Ba là, phát huy dân chủ, tính chủ động sáng tạo, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động như: Chi tiêu tài chính, bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng, nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá xếp loại chất lượng lao động, phân công giao việc....;  Cán bộ, Kiểm sát viên được tạo các điều kiện để học tập nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

       - Bốn là, xây dựng mối quan hệ phối hợp: Tranh thủ sự ủng hộ của Cấp ủy, chính quyền địa phương, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan trên địa bàn;  Xây dựng Quy chế phối hợp giữa VKSND với Cơ quan điều tra, Tòa án, Thi hành án…  cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành một cách hiệu quả.

       Việc thực hiện đổi mới công tác Quản lý, chỉ đạo điều hành là một nhiệm vụ cấp thiết trong công tác xây dựng Ngành, nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh đẹp của người cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân, với phương châm “ Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  trong tình hình mới và chiến lược cải cách tư pháp hiện nay.

                                N.Dũng – VKS tỉnh

 

03-10-2023
38 lượt xem
Vừa qua Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kháng nghị số 256/QĐ-VKS ngày 14/8/2023, để xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2023/HSST
25-09-2023
147 lượt xem
Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Vừa qua, Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - Phó Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án dân sự
14-09-2023
276 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-VKSBT ngày 17/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, về kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023
11-09-2023
309 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 30/8/2023 của Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Thuận về việc Tổ chức về nguồn tại Khu di tích Tỉnh ủy Bình Thuận.
30-08-2023
324 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và Kế hoạch số 69/KH-KTĐ9 ngày 31/7/2023 của Khối thi đua 9 về tổ chức Hội thao Khối thi đua 9 năm 2023
23-08-2023
360 lượt xem
Thực hiện Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án đã tiến hành trực tiếp Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam theo kế hoạch tại Nhà tạm giữ Công an thị xã La Gi.
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website