Trực tiếp Kiểm sát nhà tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù
Ngày đăng: 30/05/2023 422 lượt xem

Thực hiện Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Phòng 8 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành trực tiếp Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù theo kế hoạch tại Trại tạm giam Công an tỉnh, thời điểm từ ngày 01/12/2022 đến ngày 30/4/2023.

Sau khi nghe đồng chí Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh báo cáo tình hình chấp hành pháp luật của Trại tạm giam, Đoàn Kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra sổ sách, tài liệu liên quan đến chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ phạm nhân.

Qua kiểm tra trực tiếp Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả mà Trại tạm giam đã thực hiện được như: Tiến hành phổ biến nội quy Trại tạm giam và các văn bản pháp luật có liên quan; kiểm tra dấu vết trên thân thể, xác định tình trạng sức khỏe; việc trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đi khám, điều trị bệnh, phục vụ điều tra, xét xử… được thực hiện theo đúng theo quy định; quá trình giam giữ đảm bảo đầy đủ các Lệnh, Quyết định trong các giai đoạn tố tụng; kịp thời thông báo về việc tiếp nhận, tình hình chấp hành án, ngày chấp hành xong án phạt tù của phạm nhân về chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan và gia đình được Trại thực hiện nghiêm theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự; Luật tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn khác. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Trại tạm giam vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót cần phải khắc phục đã được đoàn kiểm tra nêu ra.

Thay mặt đơn vị được kiểm tra, Giám thị Trại tạm giam đã tiếp thu toàn bộ nội dung đoàn Kiểm sát đã nêu trong kết luận; Ban giám thị sẽ chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn thiếu sót, tồn tại. Đồng chí cũng khẳng định việc trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

PHÒNG 8

 

 

03-10-2023
31 lượt xem
Vừa qua Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kháng nghị số 256/QĐ-VKS ngày 14/8/2023, để xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2023/HSST
25-09-2023
146 lượt xem
Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Vừa qua, Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - Phó Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án dân sự
14-09-2023
272 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-VKSBT ngày 17/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, về kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023
11-09-2023
305 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 30/8/2023 của Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Thuận về việc Tổ chức về nguồn tại Khu di tích Tỉnh ủy Bình Thuận.
30-08-2023
330 lượt xem
Thực hiện chương trình, kế hoạch Thanh tra năm 2023 của Viện KSND tỉnh Bình Thuận. Vừa qua Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 381/QĐ-VKSBT ngày 09/8/2023 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận,
30-08-2023
322 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và Kế hoạch số 69/KH-KTĐ9 ngày 31/7/2023 của Khối thi đua 9 về tổ chức Hội thao Khối thi đua 9 năm 2023
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website