VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ LAGI
Ngày đăng: 24/05/2021 1718 lượt xem
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ LAGI. 

 


ảnh Viện KSND thị xã LaGi.

 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

    Viện trưởng:  Đ/c Nguyễn Cao Cường
 

    Phó Viện Trưởng: Đ/c Phạm Thị Bích Thảo - Đ/c Nguyễn Văn Trung

 

2. ĐỊA CHỈ: TX. LaGi

 

24-05-2021
7811 lượt xem
Viện KSND huyện Bắc Bình
24-05-2021
7378 lượt xem
Viện KSND huyện Tánh Linh
24-05-2021
7791 lượt xem
Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý.
Hướng dẫn nhập phần mềm Khiếu nại tố cáo

Hướng dẫn nhập phần mềm Khiếu nại tố cáo

Liên kết Website