VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ LAGI
Ngày đăng: 24/05/2021 2032 lượt xem
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ LAGI. 

 


ảnh Viện KSND thị xã LaGi.

 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

    Viện trưởng:  Đ/c Nguyễn Cao Cường
 

    Phó Viện Trưởng: Đ/c Phạm Thị Bích Thảo - Đ/c Nguyễn Văn Trung

 

2. ĐỊA CHỈ: TX. LaGi

 

24-05-2021
8296 lượt xem
Viện KSND huyện Bắc Bình
24-05-2021
7785 lượt xem
Viện KSND huyện Tánh Linh
24-05-2021
8133 lượt xem
Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý.
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website