Tiêu chuẩn để trở thành hòa giải viên thương mại
Người gửi: ẩn danh
Ngày đăng: 12/05/2021 1920 lượt xem
Em đang học đại học và rất thích bộ môn Luật Thương mại. Em ước mơ sau này trở thành hòa giải viên thương mại. Vậy, em cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì để được làm việc ở vị trí này?
Câu trả lời

Để trở thành hòa giải viên thương mại, em cần đáp ứng những tiêu chuẩn được quy định tại Điều 7 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại như sau:
“1. Người có đủ tiêu chuẩn sau đây thì được làm hòa giải viên thương mại:
a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan;
b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên;
c) Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan.
2. Hòa giải viên thương mại được thực hiện hòa giải thương mại với tư cách là hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại theo quy định tại Nghị định này.
3. Tổ chức hòa giải thương mại có thể quy định tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại của tổ chức mình cao hơn các tiêu chuẩn quy định tại mục 1 nêu trên.
4. Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì không được làm hòa giải viên thương mại”.

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin liên lạc. Số điện thoại của quý khách sẽ được bảo mật và không công khai.