Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cho vay lãi nặng
Người gửi: Hà Quang Tuấn
Ngày đăng: 13/07/2021 2737 lượt xem
Theo điểm d khoản 3 Điều 11 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi: "Cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay…". Vậy cho vay tiền nhưng không có tài sản cầm cố, với lãi suất vượt quá 150% lãi suất cơ bản do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay thì có bị xử phạt tương tự không?
Câu trả lời

Điểm d khoản 3 Điều 11 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như sau:

"3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) 

d) Cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay".

Quy định xử phạt hành chính tại điểm d khoản 3 Điều 11 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP áp dụng với các hành vi cho vay tiền có cầm cố tài sản và lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay. Theo đó, người vay tiền phải có cầm cố tài sản, nếu không có cầm cố tài sản thì không thể xem xét xử lý hành chính đối với người cho vay lãi nặng theo quy định này được.

Tuy nhiên, trong trường hợp cho vay không cầm cố tài sản nhưng với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng trở lên thì sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin liên lạc. Số điện thoại của quý khách sẽ được bảo mật và không công khai.