12-07-2021
654 lượt xem
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG
24-05-2021
1546 lượt xem
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC LINH
24-05-2021
1719 lượt xem
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ LAGI
04-06-2021
1771 lượt xem
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT.
24-05-2021
1669 lượt xem
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
24-05-2021
1398 lượt xem
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN NAM
24-05-2021
1337 lượt xem
Viện KSND huyện Hàm Tân
24-05-2021
7811 lượt xem
Viện KSND huyện Bắc Bình
24-05-2021
7378 lượt xem
Viện KSND huyện Tánh Linh
23-05-2021
7067 lượt xem
Tham mưu giúp Viện trưởng tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác trong toàn ngành Kiểm sát Bình Thuận theo nguyên tắc tập trung thống nhất về quản lý hành chính Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân.
25-05-2021
6839 lượt xem
Thực hiện chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành Kiểm sát Bình Thuận
23-05-2021
7048 lượt xem
Thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh - kinh tế - ma tuý - chức vụ theo qui định của Bộ luật hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự;
23-05-2021
6897 lượt xem
Thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội do cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận điều tra và những vụ án thuộc các chương khác của Bộ luật hình sự do lãnh đạo Viện giao;
23-05-2021
6572 lượt xem
Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuậni;
23-05-2021
6713 lượt xem
Thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đúng luật định.
28-05-2021
7046 lượt xem
Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân , Bộ luật tố tụng dân sự và luật tố tụng hành chính.
25-05-2021
6983 lượt xem
Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;
11-05-2021
16912 lượt xem
Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 26 tháng 7 năm 1960 bằng một đạo luật là Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân là một hệ thống cơ quan nhà nước độc lập trong cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan Nhà nước.
24-05-2021
7791 lượt xem
Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý.
12-07-2021
17667 lượt xem
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 107 Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.
Hướng dẫn nhập phần mềm Khiếu nại tố cáo

Hướng dẫn nhập phần mềm Khiếu nại tố cáo

Liên kết Website