Thông báo sơ tuyển thí sinh đăng ký thi công chức đợt 2 năm 2023
Ngày đăng: 20/02/2024 303 lượt xem
23-10-2020
4095 lượt xem
TB kết quả họp xét sáng kiến năm 2020
11-08-2020
3928 lượt xem
Thông Báo kết quả thi tuyển công chức kế toán vòng 2
22-06-2020
3868 lượt xem
TB kết quả thi tuyển Công chức Kế Toán
18-05-2020
5361 lượt xem
Công tác tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh
01-04-2020
5890 lượt xem
TB chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận dịch NcoV-19
19-03-2020
7412 lượt xem
TB tạm dừng tiếp công dân
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website