Thông qua kết quả giám sát đối với Ban cán sự đảng và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Ngày đăng: 21/07/2023 436 lượt xem

Vừa qua, UBKT Tỉnh ủy thông qua kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc đối với Ban cán sự đảng và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Lợi, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo kết quả giám sát đối với Ban cán sự đảng và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban cán sự đảng.

Qua giám sát, đoàn giám sát UBKT Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả của Ban cán sự đảng và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo ban hành quy chế và tổ chức thực hiện quy chế làm việc theo quy định. Nội dung quy chế làm việc bám sát vào các quy định của Đảng, phù hợp với quy chế làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện và toàn thể công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đều đoàn kết, thống nhất, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Các thành viên trong Ban cán sự đảng chấp hành và thực hiện theo đúng quy chế đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại trong thực hiện quy chế làm việc. Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới Ban cán sự đảng và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tự kiểm tra về phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị./.

                                                                             NTH- Phòng 15

 

 

03-10-2023
33 lượt xem
Vừa qua Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kháng nghị số 256/QĐ-VKS ngày 14/8/2023, để xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2023/HSST
25-09-2023
146 lượt xem
Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Vừa qua, Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - Phó Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án dân sự
14-09-2023
274 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-VKSBT ngày 17/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, về kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023
11-09-2023
306 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 30/8/2023 của Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Thuận về việc Tổ chức về nguồn tại Khu di tích Tỉnh ủy Bình Thuận.
30-08-2023
331 lượt xem
Thực hiện chương trình, kế hoạch Thanh tra năm 2023 của Viện KSND tỉnh Bình Thuận. Vừa qua Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 381/QĐ-VKSBT ngày 09/8/2023 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận,
30-08-2023
322 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và Kế hoạch số 69/KH-KTĐ9 ngày 31/7/2023 của Khối thi đua 9 về tổ chức Hội thao Khối thi đua 9 năm 2023
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website