08-02-2022
3445 lượt xem
Hướng dẫn cài PMTK 2019
09-11-2021
3935 lượt xem
( biểu thống kê Matuy, bc tuần, ftp3_2019)
09-11-2021
19913 lượt xem
Cài đặt fonts chữ hệ thống TCVN3 ABC dễ dàng cho Windows 10 để sử dụng các phần mềm thống kê
06-07-2021
5842 lượt xem
Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng Windowns
23-06-2021
6499 lượt xem
http://ftp.vks.gov.vn/prg/
06-10-2022
7366 lượt xem
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Thống kê - CNTT
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website