15-05-2023
75 lượt xem
Hướng dẫn sơ dồ hóa nội dung vụ án
06-04-2023
648 lượt xem
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỀ TỔ QUỐC
09-03-2023
1265 lượt xem
Thông Báo Tuyển Dụng
15-11-2022
198 lượt xem
Tuyên truyền hưởng ứng tham gia cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông năm 2022
21-10-2022
1588 lượt xem
Bài dự thi Giải Búa Liềm Vàng lần thứ VII năm 2022 (Phòng 1)
21-10-2022
517 lượt xem
Bài dự thi Giải Búa Liềm Vàng lần thứ VII năm 2022 (Lagi)
21-10-2022
644 lượt xem
Đề tài: Đồng chí Nguyễn Trung Dũng - 40 năm tuổi Đảng, một tấm gương sáng”
18-10-2022
477 lượt xem
Vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và thực thi công vụ
20-10-2022
646 lượt xem
Phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận từ năm 2020 đến nay. Thực trạng và giải pháp
07-07-2022
315 lượt xem
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam
25-04-2022
13060 lượt xem
Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào trường Đại học Kiểm sát năm 2022
20-04-2022
485 lượt xem
Hướng dẫn một số nội dung Kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về " tranh chấp hợp đồng tín dụng"
05-04-2022
1335 lượt xem
Hưởng ứng tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022
25-01-2022
3559 lượt xem
Thi tuyển công chức nghiệp vụ kế toán 2022
17-11-2021
1951 lượt xem
Thông báo tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021
02-09-2021
2735 lượt xem
Thời gian qua, hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sở hữu nhà (ai là người có quyền sử dụng đất; ai là người có quyền sở hữu nhà hoặc ai là người có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất) đã đạt được một số kết quả tích cực như phát hiện được nhiều vi phạm trong việc giải
01-09-2021
2426 lượt xem
quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại Bình thuận, Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND
25-08-2021
3361 lượt xem
Số: 02/TANDTC-PC V/v giải đáp một số vướng mắc trong xét xử
19-08-2021
6333 lượt xem
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Bộ Y tế đã xây dựng “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị” (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn). Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
17-08-2021
2862 lượt xem
Qua công tác tổng kết thực tiễn xét xử, Toà án nhân dân (TAND) tối cao nhận được phản ánh của các Toà án về một số vướng mắc khi giải quyết các vụ án hình sự, dân sự. Để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, vừa qua, TAND tối cao ban hành Công văn số 02/TANDTC-PC giải đáp một số vướng mắc trong xét xử.
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website