07-07-2022
110 lượt xem
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam
25-04-2022
1046 lượt xem
Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào trường Đại học Kiểm sát năm 2022
20-04-2022
254 lượt xem
Hướng dẫn một số nội dung Kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về " tranh chấp hợp đồng tín dụng"
05-04-2022
977 lượt xem
Hưởng ứng tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022
25-01-2022
2565 lượt xem
Thi tuyển công chức nghiệp vụ kế toán 2022
17-11-2021
1740 lượt xem
Thông báo tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021
02-09-2021
2554 lượt xem
Thời gian qua, hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sở hữu nhà (ai là người có quyền sử dụng đất; ai là người có quyền sở hữu nhà hoặc ai là người có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất) đã đạt được một số kết quả tích cực như phát hiện được nhiều vi phạm trong việc giải
01-09-2021
2251 lượt xem
quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại Bình thuận, Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND
25-08-2021
3055 lượt xem
Số: 02/TANDTC-PC V/v giải đáp một số vướng mắc trong xét xử
19-08-2021
6105 lượt xem
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Bộ Y tế đã xây dựng “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị” (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn). Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
17-08-2021
2661 lượt xem
Qua công tác tổng kết thực tiễn xét xử, Toà án nhân dân (TAND) tối cao nhận được phản ánh của các Toà án về một số vướng mắc khi giải quyết các vụ án hình sự, dân sự. Để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, vừa qua, TAND tối cao ban hành Công văn số 02/TANDTC-PC giải đáp một số vướng mắc trong xét xử.
20-05-2021
5207 lượt xem
TB dừng tiếp công dân
23-10-2020
3507 lượt xem
TB kết quả họp xét sáng kiến năm 2020
11-08-2020
3321 lượt xem
Thông Báo kết quả thi tuyển công chức kế toán vòng 2
22-06-2020
3431 lượt xem
TB kết quả thi tuyển Công chức Kế Toán
18-05-2020
4992 lượt xem
Công tác tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh
01-04-2020
5335 lượt xem
TB chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận dịch NcoV-19
19-03-2020
6909 lượt xem
TB tạm dừng tiếp công dân
11-03-2020
3784 lượt xem
VKSTC TB chỉ đạo tình hình dịch NCoV-19
12
Hướng dẫn ký số trên QLĐH

Hướng dẫn ký số trên QLĐH

Liên kết Website