02-09-2021
1056 lượt xem
Thời gian qua, hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sở hữu nhà (ai là người có quyền sử dụng đất; ai là người có quyền sở hữu nhà hoặc ai là người có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất) đã đạt được một số kết quả tích cực như phát hiện được nhiều vi phạm trong việc giải
01-09-2021
863 lượt xem
quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại Bình thuận, Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND
25-08-2021
1214 lượt xem
Số: 02/TANDTC-PC V/v giải đáp một số vướng mắc trong xét xử
19-08-2021
3304 lượt xem
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Bộ Y tế đã xây dựng “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị” (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn). Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
17-08-2021
1222 lượt xem
Qua công tác tổng kết thực tiễn xét xử, Toà án nhân dân (TAND) tối cao nhận được phản ánh của các Toà án về một số vướng mắc khi giải quyết các vụ án hình sự, dân sự. Để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, vừa qua, TAND tối cao ban hành Công văn số 02/TANDTC-PC giải đáp một số vướng mắc trong xét xử.
20-05-2021
3014 lượt xem
TB dừng tiếp công dân
23-10-2020
2149 lượt xem
TB kết quả họp xét sáng kiến năm 2020
11-08-2020
2124 lượt xem
Thông Báo kết quả thi tuyển công chức kế toán vòng 2
22-06-2020
2415 lượt xem
TB kết quả thi tuyển Công chức Kế Toán
18-05-2020
4004 lượt xem
Công tác tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh
01-04-2020
4103 lượt xem
TB chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận dịch NcoV-19
19-03-2020
5576 lượt xem
TB tạm dừng tiếp công dân
11-03-2020
2773 lượt xem
VKSTC TB chỉ đạo tình hình dịch NCoV-19
18-02-2020
2962 lượt xem
TB Thi tuyển Công chức vòng 2
23-12-2019
5800 lượt xem
Thông Báo thi tuyển công chức Ngành kiểm sát nhân dân năm 2019 ( Vòng 2)
17-10-2019
3189 lượt xem
VKS ND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng 01 công chức làm nghiệp vụ kế toán.
21-08-2019
3640 lượt xem
Viện KSND tỉnh Bình Thuận Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
13-06-2019
4711 lượt xem
TB kết quả thi tuyển công chức 2018
30-07-2018
4794 lượt xem
Công văn số 685-CV-VKS nâng cao trách nhiệm chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ công chức người lao động.
12
Thêm mới văn bản đi nội bộ

Thêm mới văn bản đi nội bộ

Liên kết Website